Skadesguide


Hvis skaden er sket – skadesguide.

Hvis uheldet indtræffer og du bliver ramt af en vandskade, strømmen går eller radiatoren taber pusten, er her en skadesguide, der trin for trin guider dig sikkert igennem udbedringsfasen.


Ved vandskade: - vær aktiv, begræns skadens omfang og tilkald hjælp når du opdager skaden, hvis det er muligt tag gerne billeder af skaden.


kontakt vores forsikringsselskab Topdanmark på tlf.: 70 15 85 85 (erhvervs/forenings afdeling) eller 70 11 33 11(skadeafdeling)

oplys vores kunde nr.: 5460 95B (police nr.: 94 14 553 718, evt. vores cvr.nr.: 33821085) så skal de nok guide dig videre i forhold til hvad der skal ske.


Kontakt smeden – Håndværkergården (døgnvagt): 65 91 48 84


Kontakt et medlem af bestyrelsen – alle bestyrelsesmedlemmer har nøgler til teknikrummet, hvor der kan lukkes for brugsvand og fjernvarme. Her findes der ligeledes rørdiagrammer over hele bygningen.


Efter smedens ankomst aftales det nærmere forløb med et bestyrelsesmedlem; herunder også om der skal tilkaldes tømrer/maler til udbedringer af følgeskader i forbindelse med vand på gipsplader/trægulve med mere.


Hvis forsikringen påkræver sig ret til at der skal indhentes tilbud inden en følgeskade udbedres


Topdanmark har også en hjemmeside, hvor man kan anmelde skader (www.topdanmark.dk), men da vi er en forening og dermaed i erhvervskategorien foretrækker de at det bliver gjort telefonisk.


Nyttige numre:


Topdanmark – forsikring:70 15 85 85

Kunde nr.: 5460 95B

Police nr: 94 14 553 718


Smedearbejde, tømmerarbejde, malerarbejde:

Håndværkergården 65 91 48 84


Elektriker:

Anderup El 66 18 97 56